Positiv tilbagemelding på SoMe-dag

I april afholdte USKIK og Musikmetropolen i samarbejde et endagskursus under ledelse af SoMe ekspert Signe Gren fra heartbeats.dk. En kursusdag med fokus på videnstilegnelse af og praktisk erfaring til at bruge de sociale medier effektivt i det daglige arbejde.

I blandt de 26 deltagere var i alt 10 af Kulturmetropolens kommuner repræsenteret og 22 forskellige organisationer eller virksomheder. Heriblandt kulturhuse, biblioteker og musikforeninger, der alle havde et tilhørsforhold til Kulturmetropolen.

En kursist beskrev kursusdagen således: ”Det var en god blanding af teori og praksis. Signe var i øjenhøjde med deltagerne og havde mange gode og brugbare eksempler og fif.”

Der er efterfølgende udformet en evaluering af kursusdagen på baggrund af et spørgeskema udsendt til kursisterne. Denne evaluering fastlagde i 95% af besvarelserne, at deltagerne havde tilegnet sig ny viden og blevet dygtiggjort. Tilmed viste hovedparten af besvarelserne en positiv indstilling overfor, at Signe Gren på forhånd tog udgangspunkt i deltagernes online tilstedeværelse.

Se resten af kursusevalueringen her.

Tak til samarbejdspartnerne Den Røde Villa i Furesø og Ung i Furesø.

De deltagende kommuner var Albertslund, Ballerup, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Ishøj og Roskilde.

Tags:

Rose-Line Mulbj... juli 4, 2018 03:42 pm
NORDKYSTHITS Musikmetroplens netværks- og inspirationsmøde