Skabende praksis i musikskolen

Musik uden noder sætter dybe spor

Hvorfor skal musikskoleelever altid spille musik, som andre har skrevet? Det er et spørgsmål, der har været drøftet i musikskolekredse i årevis. Derfor søsatte Musikmetropolen sidste år et pilotprojekt, der skal give eleverne lyst og mod til at slippe noderne, improvisere og skabe deres egen musik.

”Der er ikke noget galt i at reproducere, men hvis vi kan få det skabende ind i undervisning, så får eleverne en ekstra streng at spille på,” fortæller Jakob Høgsbro, der er instruktør og inspirator på de første workshopdage i efteråret 2018. Han understreger, at det i høj grad også er lærerne, der er på kursus på workshopdagene, og at børnene er med, så de sammen kan øve sig på den nye praksis.

Projektet hedder Skabende Praksis i Musikskolen og er for musikskoleelever i 5.-8. klasse og deres musiklærere. Over 3 dagslange workshops i efteråret har elever og lærere fra Roskilde, Herlev, Furesø og Køge sat hinanden stævne for at arbejde med instrumental kompositionsmusik. Det er langt fra dagligdag for nogen af dem, men det er tydeligt, at børnene er klar til at gribe musikken på en ny måde.

”Det er sjovt at lave musik, hvor man ikke har et nodestativ,” fortæller Anders på 9 år, og han bakkes op af flere af sine jævnaldrende på workshoppen.

Jes Gram, der er musikskoleleder på Furesø Musikskole er også begejstret for projektet: “Det er en virkelig spændende udfordring, og børnene bliver både overraskede og skal bruge deres musikudøvelse på en ny måde.”

Det betaler sig at være modig
En af musiklærerne, der er med workshop-rækken, er Birgitte Eriksen fra Furesø Musikskole. Hun fortæller: ”Det er grænseoverskridende at være klassisk uddannet oboist og skulle improvisere. Men jeg misunder dem, der kan det, og jeg synes, at mine elever skal lære det. Og jeg er stolt af dem, når de tør gøre det, for så er de mere modige end mig.”

Og modet hjælper ikke bare improvisationen og det med at skrive sin egen musik på vej. Noget tyder på, at det også gør eleverne mere musikalske. Det mener i hvert fald Martin Juhl, der er musiklærer på Herlev Musikskole: ”Bare fra den første workshopdag til den anden i dag kan man høre, at eleverne giver slip og prøver, de lytter mere, de intonerer bedre, så det har været super for dem.”

Jes Gram fra Furesø Musikskole ønsker sig, at det bliver en helt naturlig del af undervisningen at være selvskabende og samskabende. Han uddyber: “Det at skabe musik selv har vi som musiklærere nok set som en slags overbygning. Noget elever først kunne gå i gang med, når de var nået langt på deres instrument. Men hvis vi kaster eleverne ud i at komponere og improvisere tidligere, end vi har gjort, så bliver de også meget bedre til at forholde sig til musik, som andre har skrevet. Og jeg håber på, at det betyder både dygtigere og mere kreative musikere i fremtiden.
Det synspunkt bakker Aage Hagen, der er Musikmetropolens koordinator på projektet, også op om. Han mener, at de kreative processer giver eleverne en bedre forståelse for musikken. Eleverne kommer ind i musikkens maskinrum. Og når de kommer helt derind, så øger det også glæden ved at arbejde med musik, forklarer han.

Vigtig projekt
Både Jes Gram og Aage Hagen mener, at Skabende Praksis er et vigtigt projekt:
”Først og fremmest fordi eleverne får inddraget den skabende praksis i deres undervisning, dernæst fordi vi får lærerne inddraget på en måde, så det også bliver til en efteruddannelse af dem. Det betyder, at det sætter dybe spor og rækker ud over den her sæson i musikskolen og den her periode af Musikmetropolen,” slutter Jes Gram, der sammen med Aage Hagen vurderer, at den skabende praksis fremover vil gøre det mere attraktivt at være musikskoleelev og fungere som fastholdelse af de kreative talenter.

Tags:

Rose-Line Mulbj... februar 6, 2019 04:00 pm
Musikkens Afkroge – kom med på en rundtur i musikkens kringelkroge! Deltagerne til POPKORN Nordic er nu udtaget