Bag facaden

USKIK er Kulturmetropolens fireårige ungeindsats, som har fokus på at få unge og kulturinstitutioner til at samskabe nye kulturprojekter. Bag Facaden var det første større samskabelsesprojekt i USKIK som samtidig arbejdede på tværs af indsatserne ´Unge´ og ´Festivaler og Events´ i Kulturmetropolen.

 

Evalueringen er en kort opsummering af projektet og de muligheder og udfordringer der opstod i den regionale samskabelse samt anbefalinger til, hvordan man kan arbejde med samskabelse og unge.

 

Kulturmetropolen er landets største kulturaftale mellem 14 kommuner og Kulturministeren. Sammen arbejder vi for at skabe flere og bedre kulturtilbud til borgerne i hele Kulturmetropolen og på tværs af kommunegrænser. USKIK ønsker at koble de unge med kulturinstitutionerne og dermed udnytte de allerede eksisterende kulturelle rammer, bringe den kulturfaglige ekspertise i spil og at skabe øgede muligheder for unge til at udvikle sig til fremtidens kulturentreprenører.

 

Du kan hente pdf´en her.

Tags:

Katharina Raagaard juni 12, 2017 12:49 pm
Et stærkt ungefokus på dette års DOX:ON:TOUR Kulturaftalerne til debat på Kulturmødet 2017