OM ET BEDRE LIV MED KULTUR


I Kulturmetropolen tror vi på, at kultur er med til at skabe bedre livskvalitet. Med indsatsområdet 'Et bedre liv med kultur' vil vi undersøge og udvikle konkrete projekter, der kan være med til at give vores borgere et bedre liv og fremme deres fysiske, psykiske og sociale sundhed. Deltagelse i kulturelle aktiviteter har såvel forebyggende som behandlende effekt, og vi ønsker derfor at styrke samarbejdet på tværs af kultur- og sundhedssektoren for at bruge det potentiale kulturen har som supplement til eksisterende sundhedsindsatser. Kulturmetropolen vil arbejde for en målrettet og struktureret tilgang til feltet, og dermed skabe en synergieffekt på tværs af sektorer, fagligheder og kommunegrænser.

Der vil ske mange spændende ting i 2020 for det nyeste skud på stammen. 2020 bliver året, hvor fundamentet for at udvikle nye, sundhedsfremmende kulturtilbud til Kulturmetropolens borgere bliver støbt. Derfor vil vi blandt andet undersøge, hvordan Kulturmetropolens kulturinstitutioner kan ud udvide deres målgrupper, aktiviteter og formidlingsformer med sundhedsfremmende kulturtilbud. Her bliver både et fælles vidensgrundlag på tværs af forvaltninger og institutioner i Kulturmetropolens kommuner og indgåelse af strategiske samarbejder på tværs af kommuner, regioner og organisationer afgørende. Til sidst vil alt det forberedende arbejde munde ud i pilotprojekter på tværs af Kulturmetropolens indsatsområder.

 

#etbedrelivmedkultur #kulturogsundhed #endelafkulturmetropolen #kulturmetropolen