OM ET BEDRE LIV MED KULTUR


I Kulturmetropolen tror vi på, at kultur er med til at skabe bedre livskvalitet. Med indsatsområdet 'Et bedre liv med kultur' vil vi undersøge og udvikle konkrete projekter, der kan være med til at give vores borgere et bedre liv og fremme deres fysiske, psykiske og sociale sundhed. Deltagelse i kulturelle aktiviteter har såvel forebyggende som behandlende effekt, og vi ønsker derfor at styrke samarbejdet på tværs af kultur- og sundhedssektoren for at bruge det potentiale kulturen har som supplement til eksisterende sundhedsindsatser. Kulturmetropolen vil arbejde for en målrettet og struktureret tilgang til feltet, og dermed skabe en synergieffekt på tværs af sektorer, fagligheder og kommunegrænser.

I første del af aftaleperioden vil vi bl.a. undersøge effekten af deltagelse i kreative forløb på billedskoler, samt i skrivegrupper der ledes af professionelle forfattere. Vi vil kompetenceudvikle medarbejdere i forvaltninger og kulturinstitutioner, så vi har et fælles afsæt og sprog. Og vi vil videreudvikle samarbejdet med Kulturmetropolens to andre indsatser, samt med de øvrige kulturregioner, der har fokus på kultur og sundhed.
 

#etbedrelivmedkultur #kulturogsundhed #endelafkulturmetropolen #kulturmetropolen