Unge i samskabelse med kulturlivet


Kulturmetropolen ønsker at styrke de unges identitet som kulturaktive medborgere og styrke deres kulturelle fællesskaber. Det gør vi ved at tilbyde dem kompetencegivende forløb indenfor eventmageri og ved at invitere dem ind i rammerne af Kulturmetropolens mange kulturinstitutioner for at samskabe på nye og anderledes kulturtilbud.

Kulturregionens unge er en stor potentiel og uudnyttet ressource i forhold til at udvikle og skabe mere og bedre kultur i regionen. Mange unge ønsker at tage aktivt del i udviklingen af kulturelle tilbud og aktiviteter, men lysten og motivation sættes ofte ikke i spil bl.a. på grund af manglende viden om muligheder og metoder, eller fordi mulighederne reelt ikke eksisterer. De unge efterspørger åbne, fleksible rammer, hvor de aktivt kan udvikle og samskabe kulturaktiviteter. Samtidig har regionen et stort antal kommunale såvel som nationale  kulturinstitutioner, med professionelle rammer og høj kulturfaglig ekspertise. Vi ønsker derfor at koble de unge med kulturinstitutionerne og dermed udnytte de allerede eksisterende kulturelle rammer, bringe den kulturfaglige ekspertise i spil og at skabe øgede muligheder for unge til at udvikle sig til fremtidens kulturentreprenører.

I samarbejde med kulturinstitutionerne kommer de unge til at arbejde med de to temaer 1) Kultur & Teknologi og 2) Kultur i det offentlige rum.
 

Aktiviteter i 2019:

Deltagelse på Kulturmødet MORS med talk om Kunstneriske Talentmiljøer - for, med og af unge, Artsy Bar og workshop med En Kollektiv Guide.

REGIONALE KUNSTFÆLLESSKABER

Forankret i Rødovre kommune. Formålet er, at skabe nye former for kunstfællesskaber for unge udenfor København. Projektet deltager foreløbig på Rødovredagene, Albertslund festival samt i Taastrup. Man kan følge projektets aktiviteter, åbne workshops og rekrutteringsdage på deres Facebook-side.

EN KOLLEKTIV GUIDE (tidligere Kulturstier)

Forankret hos Ordskælv, et non-profit forlag og skriveværksted forankret i Albertslund.
Formål: Er en lille bogudgivelse af personlige kort og fortællinger, som afspejler hvordan de lokale unge ser og oplever deres lokalområde, foreløbigt i syv af Kulturmetropolens kommuner. Formålet med projektet er at give unge en platform til at definere deres eget lokalområde og en mulighed for at lære stederne at kende på ny.
Til forskel fra almindelige kort, som blot er præcise gengivelser af et landområde, giver den ‘kollektive guide’ derimod et abstrakt, ukonkret, følelsesbåret og personligt indblik i de unges verden.  Gennem kunstneriske udtryksmåder vil vi med guiden give unge et talerør, og samtidig give læseren mulighed for at genopdage lokalmiljøet set gennem unges øjne. Bogen er delt op i syv kapitler for hver kommune, hvor unge repræsenterer hvert sted.

Der er foreløbigt planlagt workshops med Furesø og Rødovre kommuner, og vil efterfølgende lave workshops med Ishøj og Albertslund kommuner. I workshopsene deltager unge, kunstnere og kulturinstitutioner.

PARKOUR FELLOWS (Tidligere Parkour og popup events)

Parkour Fellows er en forening, der sigter mod at skabe netværk og fællesskaber på tværs af denne selvorganiserede ungdomskultur. På kort sigt ønsker projektet at synliggøre parkour-kulturen gennem pop-up jams, hjemmeside med interaktivt kort m.m. og har på længere sigt fokus på at skabe bedre rammer – herunder træningsmuligheder og støttemuligheder til området. Projektet henvender sig både til unge og kommuner, som gennem samarbejde vil arbejde for styrkelse af parkourkulturen i Kulturmetropolen. Man kan følge deres aktiviteter, pop-ups og jams på deres Facebook-side.

Foreningen har søgt eksterne midler samt byggetilladelse til etablering af parkourområde ved hal 12 i Roskilde. Foreningen er også ved at etablere en hjemmeside, hvor der kan deles informationer om steder, events og pop-up jams i regionen. Derudover planlægger foreningen med deltagelse i forskellige events i bl.a. Rødovre og Albertslund, hvor de vil få professionelle parkourudøvere til at stille op, og dermed skabe opmærksomhed om foreningens virke.

Aktiviteter i 2018:

Ungekulturens Topmøde 5. og 6. oktober 2018 på RAGNAROCK - museet for pop, rock og ungdomskultur.

Demokratifitness, open space ideudvikling, inspirationstur i Galleri Ungdomskultur og folkekøkken deluxe er blot nogle af programpunkterne for Ungekulturens Topmøde, hvor Kulturmetropolens beslutningstagere og unge kulturskabere mødes for at sætte ord på hvordan, fremtidens kulturlandskab for unge skal se ud.  Det sker under temaerne opleve, skabe og fællesskab. Topmødet ender ud med en række konkrete anbefalinger og projektideer til den kommende kulturaftale 2020-23. Foreløbig er Topmødet resulteret i 3 nye projekter/initiativer, der igangsættes i 2019. Det gælder Regionale Kunstfællesskaber, En Kollektiv Guide og Parkour Fellows. Læs hele evalueringen af Topmødet her.


”Historiens B-sider” - Fælles Festival på tværs af kommuner og Kulturmetropolens indsatser.

Festival & Event og Uskik har indgået en samarbejdsaftale med Golden Days omkring næste års festival ”Historiens B-sider” fra 7. – 23. september 2018. Interessen for projektet har været overvældende. Indtil videre er 15 kulturinstitutioner fra 12 kommuner interesserede i at deltage i samarbejdet, som foruden selve festivalen også byder på faglige workshops og ungecamp undervejs  og selvfølgelig på samskabelse af events mellem unge og kulturmedarbejdere.


NETVÆRKET – USKIKs samarbejdsforum op kryds og tværs

Tidligere på året udbød USKIK et fagligt forløb for kulturmedarbejdere, hvor der blev udviklet konkrete ideer til samskabelse. En ide er at skabe et netværk mellem unge og kulturinstititutioner, NETVÆRKET, med fokus på ideudvikling, sparring og faglige masterclass. Flere af kulturinstitutionerne og unge har givet positiv feedback på ideen og inputs til hvordan forløbet kan forbedres. USKIK og idemændende er i gang med at udvikle en prototype for aktiviteterne, så konceptet kan testes primo 2018.


Nye lokale & tværkommunale Samskabelsesinitiativer

Ikke alle samskabelsesinitiativer igangsættes af USKIK. Flere kommuner tager selv initiativet. Bl.a. Halsnæs Kommune, hvor unge er inviteret ind til at samskabe åbningseventen for kommunens nye Ungecenter. På første workshop d. 16. september, deltog unge bl.a. fra den lokale Iværksætterefterskole. Derudover er Albertslund og Ishøj gået sammen i et tværkommunalt projekt, hvor de sammen med unge vil samskabe nye litterære eventformater. Projektet forventes iværksat i løbet af 2018.


Tidligere aktiviteter:

EVENTS

I 2017 kom der for alvor gang i samarbejdet på tværs og lokalt, som blev til nedenstående events, der er skabt i samarbejde mellem unge og kulturmedarbejdere fra kulturmetropolens Kulturinstitutioner.


Unge Flytter sig

Året startede ud med eventet ”Unge flytter sig”, hvor kulturinstitutioner og unge fra Gladsaxe og Ballerup havde samskabt to events med samme program i de to byer, med lokale live bands, mulighed for brætspil og hyggesnak. På hver event fortalte en ung om det at være ung i sin by. ”Unge flytter sig” blev afviklet i på Vognporten i Ballerup og en måned senere på Telefonfabrikken i Gladsaxe. Der deltog 90 unge til hvert event. De unge aftalte efterfølgende at de i fremtiden vil sende invitationer til hinanden, når der er arrangementer i deres byer. Læs mere her.


Unge bag Vestegnens Filmfestival

Tirsdag d. 21. marts var den Oscarnominerede instruktør Aske Bang på besøg i Ishøj Bio, hvor hans kortfilm "Silent Nights" og dokumentarfilmen "What Young Men Do" blev vist. Efterfølgende kunne publikum stille spørgsmål til filmen og hans arbejde. Det hele var arrangeret af Young Curators, som fik overrakt diplom for deltagelse i forløbet, hvor de bl.a. har fået undervisning i event-making. Læs mere her.


Unge indtog Tegners Museum!

Design- og billedkunst elever fra Gribskov Gymnasium indtog Rudolph Tegners Museum for at arbejde med nye formidlingsformer, der kan få flere unge til at besøge museet. Museumsdirektør Luise Gomard er begejstret; ”Jeg blev dybt betaget af den idérigdom og engagement, der blev lagt for dagen. De unge har på kort tid lavet mange fine og sjove tiltag, som jeg har lyst til at bruge på museet. Med ganske få imponerende greb har de nærmest omdannet museet til et mini-eksperimentarium, der byder på sjove og nye måder at møde kunsten på.” Eleverne var også positive bl.a. sagde de: ”Jeg synes ikke kunst er kedeligt mere. Personer har modbevist det overfor mig med en god formidling" og ”Det var hyggeligt og en øjenåbner og at direktøren blev inspireret var fedt". Læs mere her.


Unge skaber værker til udstilling om Michael Strunge

På Ishøj Bibliotek kunne man fra d. 8. september og frem til den 24. november 2017 se udstillingen "Bevæbnet med vinger", som bestod af værker af 14 forskellige billedkunstnere, forfattere, musikere og filmmagere, som åbner op for nye læsninger af Michael Strunges liv og digtning. Det særlige ved udstillingen var i Ishøj er at der foruden værkerne af professionelle kunstnere også præsenteredes værker af unge fra Kulturmetropolen, som de havde skabt særlig til denne udstilling i samarbejde med kurator Tomas Lagermand Lundme og kulturfaglige medarbejdere fra Ishøj Bibliotek. Læs mere her.


Unge skabte Kunstcykelrute ”På elektrisk Grund”

Kom ud i verden & ind i kunsten! Sådan lød sloganet for kunstcykelruten ”På elektrisk grund” skabt af unge fra Kulturmetropolen i samarbejde med Kunsthallen DIAS og kulturfaglige medarbejdere fra Ishøj, Rødovre og Albertslund. Startskuddet lød d. 8. september. Har du friske ben kan du stadig tage hele ruten på 42 kilometer, men den kan også tages i mindre etape.  Kunstsatelitterne er fjernet men du kan fordybe dig i de lokale skulpturer og kunstværker. Se mere på Facebook.


Novelle-konkurrence for unge med udgangspunkt i 6 kunstværker på vestegnen.

Som en del af projektet ”På Elektrisk Grund” udskrev USKIK en novellekonkurrence for unge. Novellen skulle tage udgangspunkt i en af de 6 kunstsatellitter, der var opstillet i forbindelse med Vestegnens Kulturuge 2017. Julie Kjærulf fra Rødovre var primus motor bag novllekonkurrencen og sørgede for at indhente sponsorede præmie fra lokale virksomheder og kulturinstitutioner og fik sammen sat et spektakulært dommerpanel bestående af 3 anerkendte forfattere og unge fra bl.a. Røst, Wordspace og Ungdomsbureauet. Vinderne blev kåret på Ishøj Bibliotek. 1. pladsen gik til 15-årige Agnete Cauchi fra Albertslund, 2.pladsen gik til 20-årige Oscar Borg fra Hellerup Og 3. pladsen til 20-årige Proshe Abdel fra Ishøj. Du kan læse mere om projektet på Facebook.


KULTURCAMP

I januar 2017 afholdt Uskik den første kulturcamp i Ballerup. Det gik over al forventning. Der deltog 15 top-engagerede unge fra 10 forskellige kommuner og 4 kulturmedarbejdere fra 4 forskellige kommuner. Programmet for campen var et spændende og tætpakket program, der klædte alle fagligt og socialt på til at designe og konceptudvikle både en filmkonkurrence og et afsluttende finalearrangement. Både på campen og efterfølgende deltog de unge på lige fod med kulturmedarbejderne i at få opgaverne på plads. Der blev udviklet grafisk identitet, produceret plakater, flyers, små reklamefilm, regler og indhold for filmkonkurrencen, koncept for finalearrangement og udvælgelse af film, dommerpanel, priser og meget mere. Derfor er det muligt, allerede 2 uger efter campen, at launche Filmkonkurrencen ”Bag facaden”. Værsgo tag hatten af for de seje unge fra Kulturmetropolen, som sammen med kulturmedarbejdere og USKIK, har nåede alt det på bare 14 dage.


DOX:ON:TOUR.

I forbindelse med Festival & Events-projektet arbejdede USKIK med at skabe de første større events i forbindelse med årets DOX:ON:TOUR (16. – 30. marts 2017, læs mere her). Der blev udviklet en række lokale events og et større fælles projekt ”Bag Facaden”.


BAG FACADEN 

USKIKs første store event på tværs af kommuner. 15 seje unge fra forskellige kommuner og en håndfuld kulturinstitutioner fra Kulturmetropolen, Everyday og DOX:ON:TOUR udviklede sammen og afholdt dels en filmkonkurrence ”Bag facaden” for unge filmskabere og det hele kulminerede med et stort finaleevent på Bibliografen i Gladsaxe med præmieoverrækkelse, filmvisninger og meget mere. Aftenens vært var P3-vært Signe Amtoft, og i pausen bød Veronica Bianqui på dejlig musik. Og så var der selvfølgelig vinderne! Juryens hovedpris gik til "Overspringshandling". Aftenens store vinder var ”Bare en sky på himmelen", der vandt både Juryens 2. plads og to publikumspriser. Tillykke til vinderne, og tak til deltagerne. Se filmene på everydayproject.dk. . Du kan læse mere om projektet på Facebook, eller læse projektets evaluering her.


Faglige arrangementer og videndeling


Samskabelse – et aktionslæringsforløb

For at skabe et fælles udgangspunkt og for at igangsætte samskabelsesprocesser, tilbød USKIK et fagligt forløb for kulturinstitutioner med lille eller ingen erfaring med at samskabe med unge. Der deltog kulturmedarbejdere fra 11 kommuner i forløbet, der bestod af 6 moduler, fik vi skabt et grundlag for at kulturinstitutionerne fik rammesat deres indsats, udviklet et koncept for samskabelse med unge, planlagt rekruttering af unge og med henblik på at igangsætte projektet i løbet af 2017. Flere valgte at samarbejde på tværs af kommunerne. 2 projekter er afviklet, 1 er igangsat og et er stadig under udvikling.


Kommunikation og Rekruttering

 I arbejdet med unge og kulturinstitutioner, oplever mange at den største udfordring er at rekruttere unge til deres projekter. Dernæst, at når det endelig lykkedes, er det også en stor udfordring at fastholde de unge i projektet. I forbindelse med USKIK, hvor der samtidig er fokus på at skabe regionale fællesskaber/aktiviteter på tværs udfordres vi yderligere på netop rekrutteringen og fastholdelsen, da de fysiske møder ikke kan stå alene. I dette modul sætter vi fokus på kommunikationen med unge i forhold til at nå bredt ud, på hvordan man formidler, så det fænger den unge målgruppe og når man har fanget deres interesse, på hvordan man fastholder interessen.


Unge tager Ordet – om samskabelse

I september inviterede USKIK og Ja-kontoret inviterede til ½-dags temadag om de unges syn på samskabelse i Helsingør. Blandt oplægsholderne var unge, der har taget initiativ til samskabelse og unge og unge, der har deltaget i kulturinstitutioners projekter. Derudover fortalte Olav Hesseldahl fra Ungdomsbureauret om hvad der generelt motiverer unge kulturmagere. Læs mere og tilmeld der her